Paasfeest

Op vrijdag 15 april organiseert het Feestbestuur De Twa Doarpen een paasfeest! Het feest is voor alle kinderen uit Jelsum, Koarnjum en Britsum in de leeftijdscategorie tot 10 jaar. Programma… Lees verder »

Luchtmetingen rondom vliegbasis

Beste omwonende van de vliegbasis We vragen jullie hulp. De mogelijkheid doet zich voor om fijnstofmeters te plaatsen rondom de vliegbasis. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van omwonenden om… Lees verder »

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020 Op de jaarvergadering van 25 november 2019 verliet Auke Rijpstra als voorzitter het bestuur. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Roel Hooijenga; Jaap Keizer zal tot de volgende jaarvergadering… Lees verder »