Martena State

Martenastate is een landgoed gelegen in het dorp Koarnjum, fraai gesitueerd, op enkele kilometers van Leeuwarden. Martenastate omhelst een landhuis, een park, een natuurkampeerterrein en een grafheuvel. In ieder seizoen valt er veel te zien én te beleven op Martenastate.

Landgoed Martenastate is een historische plaats in Friesland, de geschiedenis hier gaat heel ver terug. Rond 1400 woonde Sytze Martena hier al. In de eeuwen die volgden bleef het slot in het bezit van de Martena’s.

De laatste bewoner van het oorspronkelijk slot was jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen. Deze droeg de oude state aan het einde van de negentiende eeuw over aan de hervormde kerk in Koarnjum. Deze besloot in 1899 Martenastate te slopen, dit vanwege de verpauperde staat waarin het verkeerde.

Architect Willem Cornelis de Groot uit Leeuwarden bouwde het huidige slot, idyllisch gelegen op een eiland in de parkvijver. Blikvanger van het miniatuur- kasteeltje in neo-renaissancestijl is ongetwijfeld de ‘sipel`, het uivormige dak van de toren. De kerk heeft inmiddels Martenastate in erfpacht gegeven aan de Stichting Martenastate en geniet de beschermde status als Rijksmonument.

P1060834

Adres: Martenawei 2, 9056 PE Koarnjum
www.martenastate.nl