Onze dorpen

DSC02945 (Custom) (2)De dorpen Jelsum en Koarnjum

De dorpen zijn de zuidelijkste in de gemeente Leeuwarden. Komende vanaf Leeuwarden ligt Jelsum op 2 km noordwaarts. Jelsum met zijn buurtschappen, ooit de grootste van de twee dorpen telt nu ong. 350 inwoners. Het is een groen terpdorp met de fraai gerestaureerde Dekema State met zijn mooie stinzenplanten (www.dekemastate.nl), statige boerderijen en een mooie dorpskern. Het kerkgebouw stamt uit 1178.


Martenastate Cornjum

Een km verder ligt het dorp Koarnjum met ong. 450 inwoners. De kerk gebouwd in 1878 op de fundamenten van de vorige kerk, biedt ruimte aan ongeveer 250 personen. Bijzonder is het naast de kerk gelegen Koarnjumer bos met zijn vele stinzenplanten, het pittoreske Martena State (www.martenastate.nl) en de Túnmanswente (www.tunmanswente.nl). In Koarnjum was een openbare basisschool. Deze is in 2015 gefuseerd met de christelijke en openbare scholen in Britsum. Vlak daarnaast staat het dorpshuis “de Bining” met ruime zaal accommodatie (www.debining.nl) In dit dorpshuis komt de kracht van de dorpen het best tot uitdrukking; het wordt geheel door vrijwilligers gerund. Ruim twintig verenigingen vinden hier hun onderdak. Tussen de beide (tweeling-) dorpen ligt een goed geoutilleerd sportcomplex, dat voornamelijk wordt gebruikt door de voetbalvereniging DTD en de kaatsvereniging. In de zomer wordt er ook door de feestvereniging gebruik van gemaakt. In de sportkantine wordt er veel werk verzet door vrijwilligers.

Stiens ligt op slechts 2,5 km van Koarnjum en heeft een centrum met goede voorzieningen. Stiens is bovendien uitgerust met twee sporthallen en een overdekt- en openluchtzwembad.
Een fijnmazig fietspadennet doorsnijdt het open kleilandschap, waarin melkveehouderij en akkerbouw een hoofdfunctie vervullen. Er bestaat een goede busverbinding met Leeuwarden die een gemakkelijke aansluiting biedt op het landelijk openbaar vervoernet.
Voor voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs kan men in Leeuwarden goed terecht. Ook biedt deze stad uitstekende voorzieningen op cultureel gebied. Zowel op het vlak van stedenschoon, musea en theater kan de liefhebber aan zijn trekken komen.