Onderwijs

SWS De Swirrel maakt dat je raakt!

Onze samenwerkingsschool Britsum, Koarnjum, Jelsum is gestart op 1 augustus 2015 en is ontstaan uit een fusie tussen openbare basisschool De Homeie (Britsum), openbare basisschool Oan’t Skipperspypke (Koarnjum) en Christelijke basisschool De Foarikker (Britsum). Het doel van deze fusie was om een toekomstbestendige school te behouden voor de drie dorpen, kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven geven en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht identiteit, geloof of achtergrond. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team zich gehoord en gezien voelen in onze school. Vanaf augustus 2016 krijgen alle kinderen les in een prachtig verbouwde school met een ruim plein. Het gebouw biedt volop mogelijkheden voor onder andere talentonderwijs en groepdoorbrekend werken.
Heeft u belangstelling voor onze school? U bent van harte welkom. We laten u met met veel plezier onze school zien en vertellen u iets over onze werkwijze.

 

Directeur: Gea Betten-Koehoorn

SWS De Swirrel
Greate Buorren 32
9055 MV Britsum
058-2572023
www.swsdeswirrel.nl
swsdeswirrel@cbog2.nl
gkoehoorn@cbog2.nl