Open Monumentendag Leeuwarden goed bezocht

      Geen reacties op Open Monumentendag Leeuwarden goed bezocht

De Open Monumentendag Leeuwarden op zaterdag 9 september 2023 is goed bezocht. Zestien monumentale panden in en rond het centrum van de stad konden worden bekeken, dit jaar onder het thema ‘Kijk omhoog! Gedecoreerde plafonds in bijzondere interieurs’. De panden trokken gedurende de dag gezamenlijk zo’n 2.000 bezoekers.

Er was onder meer veel belangstelling voor Uniabuurt 4, waar één van de weinig overgebleven blikken plafonds van Nederland te zien was. Gedecoreerde blikplafonds waren een heel korte periode populair, van 1900-1914. In heel Nederland zijn niet meer dan 32 van deze plafonds bewaard gebleven. Monumentendeskundige Dolf van Weezel Errens zorgde voor een toelichting. Veel belangstelling was er ook voor restauratieschilder Jilt Heidstra, die in het pand Tweebaksmarkt 28 (voormalige apotheek Sonnega) een toelichting gaf op zijn werk. Restaurators/kunstenaars Randolph Algera en Gabriëlle Westra waren aanwezig op Zaailand 94 om over hun werk te vertellen.

Organisatie, eigenaren/bewoners van de opengestelde panden en de vele vrijwilligers betoonden zich zeer positief over de toeloop van veel belangstellende liefhebbers.

Dit jaar viel de Open Monumentendag samen met het Uit in Huisfestival, de opening van het culturele seizoen in de Friese hoofdstad. Door samenwerking tussen beide organisaties konden bezoekers van open monumenten ook genieten van kunstuitingen: dichtkunst (Arjen Hut en Afrida Adema), teken- en schilderkunst (Arjen Berg), (flamenco-)dans en muziek.