Geluidscontrolemetingen 

      Geen reacties op Geluidscontrolemetingen 

Op 14 en 15 mei 2024 zijn geluidcontrolemetingen gehouden door het NIBAG. Doel hiervan is om vast te stellen of de geluidsisolatie nog voldoende is bij het geluid van de F35. In totaal zijn er aan acht woningen controlemetingen uitgevoerd, vier bij Volkel en vier bij vliegbasis Leeuwarden (Jelsum, Koarnjum en Marsum).

De resultaten van de metingen zullen door de Stuurgroep Geluidsmeetnetten beoordeeld worden. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, bewoners en Defensie van regio Leeuwarden en Volkel.

Als de geluidsdemping onvoldoende is zal bekeken worden of er verbeteringen mogelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal op zijn vroegst in 2026 gestart kunnen worden met een verbeterprogramma

Foto: Nibag met toestemming voor gebruik.