De Bining

In Koarnjum bevindt zich dorpshuis De Bining met ruime zaal accommodatie.
In dit dorpshuis komt de kracht van de dorpen het best tot uitdrukking;
het wordt geheel door vrijwilligers gerund.

Ruim twintig verenigingen vinden hier hun onderdak.

P1060825

Dorpshuis “De Bining”
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Koarnjum
tel: 058-2571690
www.debining.nl