Telefoonnummers en links

Huisartsen
Dhr. Iemhoff / mw. Oosterbaan /Mevr. Braam
mw. Landmeter / mw. Meekes: 058-257 1969
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon: 058-257 1254
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112
Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord
Het team werkt vanuit De Skalm in Stiens. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen.
We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732
St. Palet (www.paletgroep.nl): 0885127000
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of    058-257 6306  
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of 058-257 4388
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën: 058-266 7722

Kerkelijke gemeente
www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl
Wijtse Kemker, voorzitter kerkenraad                   058-257 2684
Fokje Swierstra, scriba.bkj@hotmail.com             06-273 223 39

Wijkagent
Cees Hoekstra 0900-8844
cees.hoekstra@politie.nl

Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2,
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur.
Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden 058-234 6700
Vragen/klachten: www.luchtmacht.nl/geluidshinder  0800-022 6033
of invullen van het online klachtenformulier
Vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.
Geluidsmeetnet: lwr.flighttracking.casper.aero

Zwembad It Gryn
Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl): 058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval)
Seerob 23, Stiens
(online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’)         0900-210 0215
Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op
maandag t/m vrijdag: 13:00-16.30 uur en op zaterdag: 9:00-13:00 uur

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval
Aanmelden via www.omrin.nl of tel.   0900-210 0215