Luchtmetingen vliegverkeer vliegbasis Leeuwarden

In september en oktober gaat TNO luchtkwaliteitsmetingen houden rondom de vliegbasis
Leeuwarden. Dit gebeurt in opdracht van de Werkgroep Luchtkwaliteit van de COVM vliegbasis
Leeuwarden. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Defensie.

Aanleiding van dit onderzoek vormen aanhoudende zorgen bij een deel van de omwonenden van de
vliegbasis Leeuwarden over de uitstoot van (ultra) fijnstof, stikstof en andere toxische stoffen door
het militair vliegverkeer (inclusief proefdraaien en taxiën) van de vliegbasis Leeuwarden.
Omwonenden klagen over Kerosinegeur. Een ander deel maakt zich zorgen om de gezondheid.

TNO gaat meten in het weekend (geen vliegverkeer), tijdens reguliere oefendagen en tijdens de
Frisian Flag (worst case scenario).

In november 2019 heeft de COVM besloten om de werkgroep Luchtkwaliteit van de COVM opdracht
te geven een plan te maken voor onderzoek naar de luchtkwaliteit met als doel duidelijkheid te
verschaffen aan omwonenden en om zo nodig een vervolgplan te maken. Defensie heeft ook zitting
in deze werkgroep.

In 2022 zijn er fijnstofmetingen gehouden in de dorpen rondom de vliegbasis. Hieruit bleek dat de
uitstoot van fijnstof onder of op de norm zat van de WHO. Deze keer zullen naast fijnstof en ultra
fijnstof diverse andere gezondheidsrelevante stoffen gemeten worden. In 2016 heeft TNO ook een
ultra-fijnstofmeting gedaan in de dorpen Marsum en Jelsum. Er worden nu meer stoffen gemeten
dan toen het geval was.

De uitkomsten worden begin volgend jaar verwacht. GGD Fryslân is gevraagd om de resultaten mee
te beoordelen. In COVM- vergadering van april 2024 zullen de meetrapportages van TNO en de
reactie van GGD Fryslân besproken worden.