Subsidie

      Geen reacties op Subsidie

Dorpsbelang Jelsum-koarnjum ontvangt jaarlijks een bedrag van de Gemeente Leeuwarden voor activiteiten en investeringen t.b.v. de beide dorpen. Het is aan de Verenigingen en bewoners om met een goed plan en voorstel te komen waarom zij in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage. Uw aanvraag voorzien van alle relevante stukken kunt u sturen naar de penningmeester van Dorpsbelang de heer heer G. de Jong David van Goirlestrjitte 16 te Koarnjum. Aanvragen zullen door het bestuur worden beoordeeld.

Namens Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum Roel Hooijenga