Provinciale Statenfracties vragen aandacht voor geluid F-35

De provinciale statenfracties GrienLinks, FNP en PvdA maken zich zorgen over de toename van de geluidsoverlast van de F35’s en de voorgenomen uitbreiding van het militair oefengebied boven Fryslân, Groningen en Drenthe. De fracties vragen het college onder meer om in een zienswijze duidelijk aan te geven aan het ministerie dat Fryslân tegen negatieve gevolgen van de uitbreiding van het oefengebied voor mens, dier en natuur is en te vragen om oplossingen daarvoor.

Vragen over kabaal door uitbreiding oefengebied F35

De Statenfracties GrienLinks, PvdA en FNP vrezen voor meer geluidsoverlast boven een groter deel van Fryslân door de uitbreiding van het militaire oefengebied. Hierover stellen ze vragen aan het Friese college.  Onlangs heeft dit ministerie een ontwerp gepubliceerd voor een nieuwe indeling van het luchtruim. In het plan wordt het militaire oefengebied boven Fryslân voor de F35 gevechtsvliegtuigen uitgebreid tot boven het zuidoosten van Fryslân en een deel van Groningen en Drenthe.

GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek namens de drie fracties: “Wij maken ons hier grote zorgen over. De F35 blijkt vooral bij start en landing veel meer kabaal te maken dan de F16. Daar zijn al veel klachten over van omwonenden. En als er meer oefeningen in het noorden worden uitgevoerd en het oefengebied wordt uitgebreid van vliegbasis Leeuwarden richting onder meer Heerenveen en Drachten, dan is de vrees dat nog meer inwoners, dieren en natuur last hebben van het lawaai. Wat betekent dat voor onze inwoners, natuur en stiltegebieden? En jagen we zo geen toeristen weg? We zijn benieuwd welke afspraken de provincie met Defensie heeft gemaakt over deze negatieve gevolgen.” Daarom hebben zij het provinciale college gevraagd dit over te brengen in een zienswijze aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GrienLinks, FNP en PvdA: “Tot 25 februari kan iedereen die wil een zienswijze indienen. Wij denken dat het belangrijk is dat ook de provincie op die manier de kritiek en zorgen over dit plan duidelijk overbrengt.”

De vliegbasis werkt nu met zogenaamde geluidscontouren, grenzen waarbinnen de hoeveelheid geluid moet blijven. Defensie heeft omwonenden beloofd zich daar aan te houden. De fracties vragen ook aan het college om bij het ministerie aan te geven dat deze contouren moeten blijven gelden. In opdracht van het programma Eén Vandaag heeft geluidsdeskundige dhr. Muchal zich verdiept in de geluidsmetingen van het afgelopen jaar. Zijn conclusie is dat de F35 bij de start gemiddeld meer dan 5 decibel meer lawaai maakt dan de F16’s. Bij de landing maakt de F35 gemiddeld bijna 12 decibel meer lawaai. Volgens de geluidsdeskundige staat dat in de geluidscontouren gelijk aan vijftien F16’s. De eerdere testvlucht van Defensie gaf aan dat er maar 3 decibel meer zou zijn.

De drie fracties: “Dat is natuurlijk niet zo mooi. Hoe gaat Defensie dat oplossen? Zijn er ook afspraken gemaakt over de bekostiging van geluidsisolatie van woningen? En hoe staat het eigenlijk inmiddels met de natuurvergunning? Is die er al, ook voor de uitbreiding van het oefengebied? Wij willen graag dat de provincie dit soort zaken meeneemt in de reactie richting het ministerie. Wij zouden graag willen dat Defensie naar oplossingen en alternatieve mogelijkheden kijkt.”

Indieners, c.q. ondertekenaars:
GrienLinks, Elsa van der Hoek
FNP, Sijbe Knol
PvdA, Erik de Groot