Zonnepark voor dorpen nog in voorbereiding

      Geen reacties op Zonnepark voor dorpen nog in voorbereiding

Het beoogde zonnepark op grond van de vliegbasis Leeuwarden is nog steeds in voorbereiding. Ook al hoort u niet vaak van ons, we blijven actief. De dorpen Marsum, Ingelum, Jelsum/Koarnjum zijn nog steeds van plan hier eigenaar van te worden.

Het wachten is totdat het gebruik van de grond van de vliegbasis (niet in gebruik als landbouwgrond) aanbesteed zal gaan worden voor het realiseren van een zonnepark. Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) is bezig om dit voor te bereiden. De besturen van de Dorpsbelangen van de vier dorpen en de Marsumer Enersjy Kooperaasje (MEK) hebben een werkgroep gevormd. Zij bereiden het inschrijven op de aanbesteding voor. Vorig jaar om deze tijd hebben ze tijdens vier voorlichtingsavonden vier verschillende scenario’s voorgelegd aan de inwoners. Unaniem werd gekozen voor het model waarin de dorpen samen met een vooraf uitgezochte externe partij zullen gaan inschrijven. De werkgroep gebruikt de “wachttijd” nu nuttig. Zo wordt nagedacht over welke bestuursvorm het beste is, hoe de inwoners van de dorpen het beste kunnen participeren, de winsten het beste in de gemeenschap geïnvesteerd kunnen worden, voorbereiden van de vergunningsaanvraag, financiering, onderhoud etc. etc. Op 12 september heeft de werkgroep met de externe adviseur een constructief overleg gehad. Fijn is om te melden dat de vier dorpen op een lijn zitten. Jammer dat de voorbereiding zoveel tijd in beslag neemt, de procedures bij de overheid (RVB) vragen veel tijd. Vooral jammer nu de stroomprijs zo hoog is. Voordat het zonnepark stroom zal leveren, zal het al wel snel 2025 zijn. En dan moet er niks tegen zitten en cruciaal is dat de aanbesteding ook nog aan ons gegund moet worden. Er zijn nog vele hobbels te nemen tot die tijd, maar de werkgroep is er klaar voor. Zoals bekend zal het park zo’n 12 Ha groot worden. De energieopbrengst zal groot genoeg zijn om alle huishoudens in de vier dorpen en de vliegbasis van stroom te voorzien. Een jarenlange voorbereiding zal wel eens tot iets heel moois kunnen leiden. We houden goede hoop en werken er gestaag aan door.

Heeft u vragen? Schroom niet om deze aan een lid van de werkgroep te stellen. We houden graag contact.

Jelsum/Koarnjum: Roel Hooijenga en Rutger Bijlsma

Ingelum: André Posthumus

Marsum: Sjef van der Lubbe, Hans Wassenaar, Siebren van der Leij en Geert Verf

Foto van de locatie: