Luchtmetingen rondom vliegbasis

      Geen reacties op Luchtmetingen rondom vliegbasis

Beste omwonende van de vliegbasis

We vragen jullie hulp.

De mogelijkheid doet zich voor om fijnstofmeters te plaatsen rondom de vliegbasis. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van omwonenden om de uitstoot van de vliegtuigen te kunnen meten.

Provincie en gemeente zijn bereid om de kosten voor hun rekening te nemen. De Rijksuniversiteit Groningen draagt het project.

We zijn op zoek naar plaatsen in de nabijheid van de vliegroute (ca. 20 in totaal?) waar we deze kunnen plaatsen. Bij voorkeur voor de aanvang van de Frisian Flag. We meten dan een worstcasescenario.

De meters kunnen lange tijd blijven hangen. Zolang als u wilt. U wordt eigenaar. De meetuitslagen kunt u zelf aflezen via speciale website.

Wat vragen we:

  • Woensdag 23 maart in Marsum om 10.00 uur in Nij Franjum: uitleg en in elkaar zetten van de meetkastjes (RUG helpt ons)
  • Thuis buiten ophangen
  • Aansluiten op elektrisch (kabeltje zit erbij) en aansluiten op wifi netwerk (uitleg volgt; evt hulp te regelen).
  • Het liefst voor 28 maart, maar later kan ook.

Graag aanmelden bij ons?

Vanwege het krappe tijdsbestek doen we ook nog belrondje.

b.v.d.

Gerard Veldman Koarnjum tel 06-57233622, gfjveldman@gmail.com

Geert Verf Marsum tel 06-21441323, g.verf@chello.nl