Voorlichtingsvond zonnepark bij vliegbasis

Hierbij worden inwoners van Marsum, Jelsum/Koarnjum en Ingelum uitgenodigd voor
een informatieavond over het op te richten Zonnepark voor deze dorpen. Het
zonnepark komt te liggen op grond van de vliegbasis Leeuwarden.
De informatieavonden worden gehouden op:
– Maandag 13 september in de Bining te Koarnjum
– Dinsdag 14 september in Skerne Wybe te Ingelum
– Donderdag 16 september in Nij Franjum te Marsum
– Maandag 20 september in de Bining te Koarnjum, alle avonden aanvang: 20.00 uur


Kunt u niet op een avond in uw woonplaats, geen probleem. U kunt gerust een
andere infobijeenkomst bezoeken. De presentaties zijn dezelfde.
Tijdens deze avond zal de werkgroep zonnepark informatie geven over de stand van
zaken en zal u gevraagd worden op welke wijze de betreffende Dorpsbelangen door
mogen gaan met dit project. De verschillende opties worden op heldere wijze
uiteengezet.
Vanwege de Coronamaatregelen mogen er per avond maximaal 50 bezoekers in de
dorpshuizen toegelaten worden. Vol is vol. We vragen u begrip voor deze maatregel
en om de aanwijzingen van het dorpshuis op te volgen.