Foto expositie “Blauwdruk van de Middelsee”

Opening Expositie Blauwdruk van de Middelsee 
In de tijd dat Leeuwarden nog pal aan de zee lag had het water vrij spel in het
noordelijkste deel van Friesland. Na de inpoldering kwam dit gebied droog te liggen
en kwamen er de eerste bewoners. Een nieuw stuk land op de bodem van een oude
zee: de Middelsee. 

De afgelopen vier maanden hebben inwoners van dit bijzondere gebied hun land
vastgelegd. Door middel van oude fotografische technieken is er onder leiding van
beeldmaker Yvonne Feijten een visueel onderzoek gestart naar de ware aard van de
Middelsee. De niet alledaagse fototechnieken hebben ertoe geleid dat de Friese klei
letterlijk werd omgespit, het water uit de Waddenzee is geschept, zelf camera’s zijn
gebouwd van afvalmaterialen en oude analoge technieken nieuw leven zijn
ingeblazen. 

De officiële opening van de expositie in het Remisegebouw in Stiens vindt plaats op
zondag 10 juli om 14:00 uur met koffie, thee en lekkers. Na de opening zijn
bezoekers tot 17:00 uur welkom. De kunstwerken zijn na 10 juli nog twee weken op
gezette tijden te bezichtigen in het Remisegebouw (adres: De Remise, Stiens). 

Voor verdere info:
www.generatiehuis.nl 
karin Idzenga
Het Generatiehuis
06 28473445