Mededeling Vliegbasis Leeuwarden

      Geen reacties op Mededeling Vliegbasis Leeuwarden

Gevechtsvliegtuigen van Vliegbasis Leeuwarden
starten in december met avondvliegen.

Vanaf maandag 6 december 2021 gaan de gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden
weer in de avonduren vliegen. In de weken 49, 50 en 51 wordt er van maandag tot en met
donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.
Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en vliegen is voor al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een andere ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens missies veelal in de avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed voorbereid te zijn op deze taak
moet thuis dan ook in met duisternis geoefend worden.

Nachtzichtapparatuur
Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De beelden worden in dit geval geprojecteerd op de visor in de helm. De vlieger kan met de NVG alles rondom het
vliegtuig zien, zowel op de grond als in de lucht.

Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Informatie
Momenteel bevindt een groot aantal F-35 gevechtstoestellen zich voor een verplaatsingsoefening in de Verenigde Staten. Zij maken ter plaatse de nodige avondvluchten. Hoe het avondvliegprogramma voor de F-35 er in de toekomst exact uit gaat zien is nog niet bekend. De F-16’s die gestationeerd staan op Vliegbasis Volkel beoefenen het avondvliegen in de weken 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 50. De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder

Vliegbasis Leeuwarden, telefoonnummer 058-2346700.