Geluidsdeskundige R. Muchall: F-35 zal flink minder geluid moeten maken

Geluidsdeskundige R. Muchall van Geluidsconsult BV heeft maandag 31 mei een werkbezoek gebracht aan Jelsum en Marsum. Hij deed dat op uitnodiging van Gerard Veldman en Geert Verf.

Hierdoor kon hij zelf zich een goed oordeel vormen van het geluid van startende en landende F-16’s en F-35’s. Hij heeft metingen verricht bij- en geluidsopnames gemaakt van in totaal 19 vliegtuigen.

Niet alleen de geluidssterkte, maar ook het frequentiespectrum. Dit is een belangrijke factor voor de hinderbeleving en voor de geluidsdemping van de huidige geluidsisolatie.

’s middags was dhr. Muchall te gast bij de Auditcommissie van het permanente Geluidsmeetnet van vliegbasis Leeuwarden. Hierin zitten omwonenden van Marsum, Jelsum/Koarnjum, Leeuwarden, Stiens en Sud West Fryslan.

Daar heeft hij een presentatie gegeven over zijn bevindingen en heeft hij een onderbouwing gegeven over zijn berekening dat de F-35 bij gelijkblijvend geluidsniveau nog maar 38% kan vliegen van wat in 2019 is gevlogen. Hij heeft hiervoor de geluidsgegevens gebruikt van starts en landingen in 2020 van het geluidsmeetnet. Gebaseerd dus op werkelijk gemeten geluidspieken.

Zie ook eerdere berichten op deze website. Binnenkort hopen we te kunnen publiceren over de uitkomsten van het bezoek van Muchall. Gemeenteraad Leeuwarden is ook geïnteresseerd in de onderbouwing van dhr Muchall. Zoals bekend zal Leeuwarden deze week een motie behandelen waarin aangedrongen wordt op het sterker beperken van de geluidshinder.

Zie ook:

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1061392-grutte-ferskillen-lud-f-35-oerlest-moat-omleech-kinne-neffens-saakkundige

Op de foto: R. Muchall in gesprek met Gerard Veldman uit Koarnjum en Albert Sinnema uit Jelsum