Verzoek tot uitstel aanschaf extra F-35’s


De informateur Tjeenk Willink is verzocht om de aanschaf van het 3e squadron F35 uit te stellen. Reden hiervoor is dat er grote twijfels zijn of het geluid van de F-35 wel past binnen de beschikbare geluidsruimte in Nederland.

Uit geluidsmetingen blijkt dat de F-35 meer geluid maakt dan voorzien. Geluidsdeskundige Muchall heeft berekend dat met het huidige geluid de F-35 maar 38% kan vliegen van wat de F16 in 2019 heeft gedaan. 

Een derde squadron zal dan niet in Nederland kunnen oefenen. Meer ervaring met de F-35 kan leiden tot verbetering, maar onwaarschijnlijk is dat dit, voor drie squadrons, zal leiden tot inpasbaarheid binnen de geluidsnormen, aldus Gerard Veldman uit Koarnjum en Geert Verf uit Marsum, die dit namens omwonenden van de vliegbasis hebben verzocht.

Daarom wordt informateur Willink om uitstel verzocht, totdat er zekerheid is over de inpasbaarheid binnen de geluidsnormen.

Lees ook: Dorpen rond basis: ‘Eerst onderzoek naar geluid, dan pas nieuwe F-35’ – Leeuwarder Courant (lc.nl)