10 september, Leeuwarder Open Monumentendag

Leeuwarder Open Monumentendag 2022

Tussen Dokkumer Ee en Middelzee

PDFActiviteitenlijst
PDFBrochure
PDFPersbericht

Dit jaar is de Open Monumentendag ook in Jelsum en Koarnjum: zaterdag 10 september, van 10 uur tot 17 uur, zijn bezoekers namelijk van harte welkom in monumenten van de dorpen Jelsum, Koarnjum, Britsum en Stiens. Het thema is dit jaar ‘Tussen Dokkumer Ee en Middelzee’.

Samen met dorpsbewoners, eigenaren en plaatselijke instellingen zijn 18 objecten gratis opengesteld voor bezoekers. De Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden maakt op dit moment een brochure met een korte beschrijving van de monumenten met een locatiekaart en een inlegvel met activiteiten op deze dag. Brochure en kaart zijn op Open Monumentendag gratis verkrijgbaar in het centrale informatiepunt in Stiens en ook bij de opengestelde monumenten in Jelsum en Koarnjum.

Monumentaal Jelsum…

In Jelsum doet Dekemastate natuurlijk mee aan de Open Monumentendag. Naast de bezichtiging van de state  worden er Wilde Planten wandelingen georganiseerd met deskundige toelichting, komen er verrassende fotosessies voor kinderen en wordt er op de zolder van de state  een snuffelmarkt van historische boeken gehouden. De landelijke Tuinenstichting is ook betrokken bij deze monumentendag. Nabij Dekemastate ligt op Dekemawei 1 de fraaie kop-hals-rompboerderij die ook open gaat evenals de gelede boerderij Bonnema’s pleats en, bijzonder!, het stateterrein met oprijlaan van de vroegere Hinnemastate (Aldlânsdyk).  Vanzelfsprekend is de dorpskerk een belangrijk onderdeel van deze Open Monumentendag. Daar kunt u ook meer horen over de historische uurwerken van de kerktorens. De Werkgroep Leeuwarden is de eigenaren, vrijwilligsters en vrijwilligers in Jelsum heel dankbaar voor het werk dat zij verzetten om deze monumentendag mogelijk te maken.

…En monumentaal Koarnjum

Martenastate zal ongetwijfeld een bezoek-topper zijn tijdens Open Monumentendag. De bewoners van de markante, betrekkelijk recente state van architect W.C. de Groot spannen zich in om bezoekers rond te leiden en inzicht te geven in de duurzame verbouwing  van deze state.  In de Tûnmanswente komt een bijzondere tentoonstelling van 11 historische  tekeningen van  ideaal modellen van koeien. Boeiend zijn ook de rondleidingen die worden gehouden op het bouwterrein van de Martenazathe: een historische boerderij en koetshuis die momenteel worden  verbouwd naar een nieuwe invulling met behoud van de historische gebouwdelen. De dorpskerk maakt het monumentale plaatje van Koarnjum compleet. In zowel de kerk van Jelsum als Koarnjum zal ook regelmatig orgel worden gespeeld.

Gratis brochure en routekaart

De Monumentendagroute is goed op de fiets te doen, zeker met behuilp van de gratis brochure en routekaart. Er komen natuurlijk altijd mensen met de auto. Het hangt ook van het weer af. De werkgroep vraagt een beetje begrip van de Jelsumers en Koarnjumers. Er kan op drukke tijden – ’s middags, denken we – overlast komen van geparkeerde auto’s.

In het blad Huis aan Huis van woensdag 7 september komt een pagina met info over deze open monumentendag. De werkgroep vult ook een facebookpagina: open monumentendag leeuwarden.

Centraal informatiepunt tijdens Open Monumentendag

Het centrale informatiepunt voor bezoekers is op 10 september het voormalige en nog leegstaande gemeentehuis van Leeuwarderadeel aan de Ljipstrjitte in Stiens. U vindt daar ook de stand van de Leeuwarder historische vereniging Aed Levwerd, met veel informatie over de historie van onze gemeente. Wordt lid: meer te weten komen van de geschiedenis van de eigen omgeving is altijd leuk.

Wie organiseert de Open Monumentendag?

De VriendenLoterij Open Monumentendag (OMD) wordt jaarlijks georganiseerd door de Werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden en het landelijk bureau Open Monumentendag in samenwerking met de VriendenLoterij. Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek. De werkgroep Leeuwarden bestaat uit vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Aed Levwerd, het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden en enkele enthousiaste vrijwilligers met historische en monumentale belangstelling in het algemeen en voor de gemeente Leeuwarden in het bijzonder. De werkgroep is voor dit jaar aangevuld met eigenaren, vrijwilligers en instellingen uit de vier dorpen.