Motie geluidsisolatie Waadhoeke

      Geen reacties op Motie geluidsisolatie Waadhoeke

Gemeenteraad Waadhoeke stemt unaniem voor betere geluidsisolatie Marsum en Ingelum

Op donderdag 11 november heeft de gemeenteraad van Waadhoeke unaniem een motie aangenomen waarin aangedrongen wordt op verbetering van de geluidsisolatie.

De motie, ingediend door het CDA en medeondertekend door SAM en Gemeentebelangen, pleit er eveneens voor om nieuwe beglazing te plaatsen die naast het geluid- ook thermisch beter isoleert dan het gebruikte glas in de jaren 80 en 90.

Voor de ruim 900 woningen in Marsum, Jelsum/Koarnjum, Ingelum en deels Britsum, Bitgummole en Menaam zou dat een aanzienlijke verbetering kunnen geven.

Voor de complete tekst zie de motie in onderstaande link:

https://waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/ff2a2f98-7094-46fb-ab4c-b1cc57a32850?documentId=fab1c1b6-22d7-4ffd-b3d7-9d96788c5b34

NB: De Stuurgroep Geluidsmeetnetten is bezig met het onderzoeken van de geluidsdemping bij het geluid van de F35. Naar aanleiding van de uitkomst worden vervolgmaatregelen genomen.

Desgevraagd lieten Gerard Veldman en Geert Verf weten dat dat de motie een extra motivatie is om dit project zorgvuldig en met tempo op te pakken.