Massaal verzet uit dorpen en wijken tegen vergroting militair Luchtruim boven Friesland

Zestien dorpen en wijken rondom vliegbasis Leeuwarden hebben een uiterst kritische zienswijze ingediend over de voorgenomen Luchtruimherziening.

De ministeries van I en W en Defensie willen het zuidelijk militair oefenterrein sluiten en de F35’s van Volkel en De Peel (en mogelijk België) in de toekomst boven het noorden laten oefenen. Friesland ligt er middenin. Ook zal het noordelijk oefenterrein waarschijnlijk gecombineerd worden met dat van Duitsland. De bewoners vrezen voor toename jachtvliegtuigen van Duitsland.

De dorpen zijn bang dat dit zal leiden tot een toename van geluidshinder en uitstoot fijnstof. Door de aanwezigheid van vliegbasis Leeuwarden oefenen al veel jachtvliegtuigen boven hun woongebied, zo stellen ze.

Toename daarvan is onacceptabel. De herziening van het Luchtruim richt zich op het gebied boven 2 km hoogte, maar ook dat leidt tot ca 85 dB(A) aan geluid. En de bewoners vrezen een aanzuigende werking op vliegbasis leeuwarden.

Overvluchten zonder de bedoeling om te landen worden niet meegeteld in de geluidscontouren van de vliegbasis. Het komt daar dus nog bovenop.     

Net zoals de Provincies Fryslan, Groningen en Drenthe, de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden en andere maatschappelijke organisaties (zoals Waddenvereniging) hebben een zeer kritische zienswijze ingediend.

De dorpen zijn bang dat het voorstel onveranderd doorgaat omdat er niet gekeken is naar een alternatief.

Klik hier voor de ingediende Zienswijze van de dorpen.