Zonnepark dorpen Marsum, Ingelum, Jelsum/Koarnjum weer stap dichterbij

Zonnepark dorpen Marsum, Ingelum, Jelsum/Koarnjum weer stap dichterbij

De dorpen en de Marsumer Energie Kooperaasje (MEK) tekenden op 15 december een intentieovereenkomst met Equans Noord-Nederland bv. waarin afspraken werden gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen van een zonnepark bij de vliegbasis Leeuwarden.

Het beoogde zonnepark is gepland op 12 Ha grond tussen de korte en de lange starbaan aan de Ingelumerkant. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven de aanbesteding voor het ontwikkelen van een zonnepark voor de zomer van 2024 “op de markt” te willen brengen.

Dorpsbewoners hebben in september 2021 unaniem de voorkeur uitgesproken om als gezamenlijke dorpen in te schrijven, ondersteund door een instantie die ruime ervaring heeft bij het ontwikkelen en beheren van zonneparken.

De gezamenlijke dorpsbelangen hopen op deze wijze een goede kans te maken het gegund te krijgen.

De dorpen gaan hiervoor het komend voorjaar een nieuwe organisatievorm oprichten.

Zoals bekend is de provincie geen voorstander van de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Eerder gaven ze voor dit initiatief een ontheffing omdat deze grond niet als landbouwgrond gebruikt wordt. Dat zal ook nooit gebeuren, omdat de vliegbasis geen vogels wil aantrekken.

Het plan is dat het zonnepark de vliegbasis en de dorpen van stroom zal gaan voorzien. Problemen met aansluiting op het elektriciteitsnet zijn niet te verwachten omdat er al een kabel met voldoende capaciteit naar de basis ligt. In 2018 hebben alle betrokken instanties groen licht gegeven voor dit zonnepark in het traject van de zogenaamde “Sinnetafel”.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Dorpsbelangen van Marsum, Jelsum/Koarnjum en Ingelum