Update over het zonnepark bij de Vliegbasis

      Reacties uitgeschakeld voor Update over het zonnepark bij de Vliegbasis

Beste dorpsgenoten,

Omdat het in deze tijd moeilijk is om een avond te organiseren om iedereen te informeren over het zonnepark bij de vliegbasis, willen we graag hiermee een overzicht geven van wat we als werkgroep Energie tot nu toe hebben gedaan en wat de vorderingen zijn rondom het zonnepark bij de vliegbasis.

In 2015 zijn wij als werkgroep aan de slag gegaan met het idee om de dorpen duurzamer te maken op het gebied van energie. We wilden graag een soortgelijk energieproject opzetten als de dorpsmolens in verschillende Friese dorpen, zoals Reduzum. Bij deze dorpsmolens gaan de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie direct terug naar het dorp. Om de opties hiervoor te verkennen hebben we onder andere een enquête gehouden over het thema duurzaamheid onder de bewoners van Jelsum-Koarnjum. Uit deze enquête bleek dat dat zonne-energie de voorkeur had op andere vormen van duurzame energie. Omdat zonne-energie de voorkeur kreeg in de enquêteresultaten, de plaatsing van (grote) windmolens niet mogelijk is door de aanvliegroute van de vliegbasis en omdat het niet mag van provincie, zijn wij verder gegaan met zonne-energie als mogelijkheid voor het opwekken van duurzame energie.

Om onze zoektocht te versnellen hebben we ons in 2017 aangemeld bij de Sinnetafels van de provincie Fryslân. Bij deze Sinnetafels zijn we samen met meerdere professionals en ambtenaren op zoek gegaan naar geschikte locaties voor het opwekken zonne-energie. Eén van de uitgangspunten hierbij was dat we minimaal 2 MWh(2.000.000 kWh) wilden opwekken om zo evenveel duurzame energie op te wekken als het huidige elektriciteitsverbruik in de Jelsum-Koarnjum. Uit deze overleggen zijn meerdere mogelijk geschikte locaties gekomen voor zonneparken. De locaties lagen echter op landbouwgrond en de agrariërs gaven aan de gronden niet te kunnen missen. Daarnaast gaven enkele agrariërs ook aan liever geen zonnepalen te willen zien op landbouwgrond. Tijdens een jaarvergadering van dorpsbelangen kwam een andere bewoner uit Koarnjum daarom met de vraag of de vliegbasis geen geschikte locatie was voor een zonnepark.

Wij vonden dit ook wel een goed idee en daarom zijn we vervolgens met deze vraag naar defensie gegaan. Defensie was zeer enthousiast en gaf aan ook bezig te zijn met een idee voor een zonnepark bij de vliegbasis en wilde hierbij de omliggende dorpen, Jelsum, Koarnjum, Marssum en Ingelum, graag betrekken. De eerste gesprekken hierover zijn begin 2018 gevoerd. Om verschillende redenen liep het project soms wat traag, maar na meerdere overleggen kwam het resultaat steeds dichterbij. Vervolgens hebben wij de voorlopige plannen gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van dorpsbelangen. De aanwezigen waren toen erg positief over de plannen.

De locatie van het zonnepark ligt aan de westkant van de vliegbasis op zo’n 2,5/3 km van Jelsum en is ongeveer 12 hectare groot. Het is grond van defensie dat verder niet in gebruik is. Wij vinden dit een geschikte locatie omdat het uit het zicht ligt, omdat het geen landbouwgrond inneemt en omdat de vliegbasis als grote afnemer van stroom dichtbij ligt waardoor het elektriciteitsnet minder wordt belast.

In de periode die volgde hebben we veel overleggen gehad met de defensie, het rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van de grond), de gemeente en de andere dorpen. Bij deze gesprekken worden wij ondersteund door de energiewerkplaats Fryslân. Deze organisatie helpt dorpen op het gebied van duurzaamheid. In de loop van 2019 waren we met alle partijen weer een stuk verder en hebben we wederom een presentatie gehouden tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen.

Het afgelopen half jaar hebben we weer meerdere keren met de partijen om tafel gezeten. Er word nu vooral vergaderd over de mogelijkheden voor de dorpen om te participeren in het zonnepark. Hoewel nog niet alles vast staat, willen we wel goed voorbereid zijn op wanneer we weer stappen kunnen zetten. Daarom willen we samen met Marssum en Ingelum een overkoepelende organisatie oprichten waarin de verschillende dorpen vertegenwoordigd zijn. Deze organisatie gaat zich dan bezig houden met de verdere werkzaamheden rondom het zonnepark. Hiervoor moeten wij als Jelsum-Koarnjum apart een organisatie oprichten waarmee wij kunnen deelnemen in deze overkoepelende organisatie met Marssum en Ingelum. Momenteel zijn we in overleg met Dorpsbelangen over de mogelijkheden voor het oprichten hiervan. Zodra we weer een stap verder zullen we aan jullie laten weten.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, idee, op/aanmerking over het zonnepark dan kunt ons bereiken via de mail en/of telefoon.

Werkgroep Energie

Auke Rijpstra
Jentje Faber
Rutger Bijlsma


Contactgegevens:
rutgerbijlsma@outlook.com
06 44588659