Archief

 

Informatieavond wandel- fietspad

spoor


De gemeenteraad heeft op 21 mei 2015 besloten dat een wandel- fietspad aangelegd wordt op het voormalig spoortracé Stiens – Jelsum. Vervolgens heeft de raad op 11 februari 2016 besloten over de financiering van de aanleg van het pad.

Op 12 april a.s. wordt een informatieavond georganiseerd, waar iedereen ideeën kan aandragen rondom de aanleg van het pad.

 

Afscheidsconcert

In het jaar 2000 zijn de Sneinsjongers geboren.
Vanaf het begin is Annigje Dijkstra als dirigent aan het koor verbonden.
Nu, ruim 15 jaar later, heeft Annigje te kennen gegeven dat het tijd is voor iets anders en dat betekent dat zij stopt als dirigent van het koor.
Wij vinden het spijtig maar hebben begrip voor haar beslissing en respecteren die ook.
De Sneinsjongers willen haar vertrek niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren wij een afscheidsconcert op

ZONDAG  17 APRIL  om  16.00 uur in de Bining in Koarnjum.

Dit concert staat in het teken van afgelopen 15 jaren en wij laten u een selectie horen van ons repertoire uit deze periode.
Om zoveel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te geven om bij het concert aanwezig te zijn is de toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop is van harte welkom.
Wij zien u graag op zondag 17 april om 16.00 uur in de Bining.

De Sneinsjongers