Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Jaarvergadering Vriendenkring

oktober 10, 2022 @ 20:00 - 21:30

hâldt de jiergearkomste op moandei 10 oktober 2022 Plak: Doarpshûs De Bining te Koarnjum Oanfang: 20.00 oere Wy noegje jo fan herte út dizze gearkomste by te wenjen.

AGINDA
1. Iepening
2. Ynkommen stikken en meidielings.
3. Jierferslach fan de skriuwster
4. Jierferslach fan de ponghâlder
5. Ferslach kaskommisje Albert Sinnema en Richt van der Velde en beneaming nije kaskommisje
6. Bestjoersferkiezing: Ôfgeand en net wer te kiezen:
– Theun Dijkstra
– Titus Sinnema
Bestjoer stelt foar as nije kandidaat:
– Eit van der Velde
– Anouk Planting
Tsjinkandidaten kinne harren melde oant in heal oere foar oanfang fan de gearkomste by de skriuwster
7. Oersjoch winterskoft 2022/2023
8. Omfraach
9. Sluting

Gegevens

Datum:
oktober 10, 2022
Tijd:
20:00 - 21:30

Organisator

Vriendenkring
E-mail:
vriendenkring1860@hotmail.nl <vriendenkring1860@hotmail.nl

Locatie

Dorpshuis “De Bining”
Wylde Tulpstrjitte 2
Cornjum, 9056 PW Nederland
+ Google Maps