Nieuwsbrief vliegbasis februari 2021

      Geen reacties op Nieuwsbrief vliegbasis februari 2021
Nieuwsbrief Vliegbasis Leeuwarden februari 2021

IN DEZE EDITIE:

LAATSTE WEEK AVONDVLIEGEN
HELIKOPTER OEFENING REDSKIN FURY
CLOSE AIR SUPPORT OEFENING MARNEWAARD
FLY BY F-16’s
AANKOMST MQ-9 SCHOTELS
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
UITGELICHT: BOMMEN OEFENEN VLIEHORS RANGE
KALENDER

Laatste week avondvliegen

In de week van 15 tot en met 18 februari wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden voor de laatste keer dit voorjaar in de avonduren gevlogen. Daarmee komen week 10 en 11 te vervallen. De vluchten vinden van maandag tot en met donderdag plaats.

In de eerste 4 weken zijn genoeg trainingsmissies gevlogen om iedereen voldoende getraind te krijgen. Mocht u desondanks toch een vliegtuig horen boven onze provincie, dan kan dat. Ook NAVO-partners mogen gebruik maken van ons luchtruim.

Meer informatie over het avondvliegen vindt u hier:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/nieuws/2021/01/04/meer-militaire-vliegactiviteit-boven-nederland

Apache gevechtshelikopters trainen in Noord-Nederland tijdens oefening Redskin Fury

Van maandag 15 tot en met donderdag 18 februari trainen Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando (Koninklijke Luchtmacht) in Noord-Nederland.
Tijdens de oefening Redskin Fury vliegen de Apache helikopters mogelijk boven de gemeenten Achtkarspelen, Assen, Dantumadeel, Heerenveen, Leeuwarden, Midden-Drenthe, Noordenveld, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tynaarlo, Tytsjerksteradiel en Westerkwartier. De procedures die de Apache gevechtshelikopters trainen vinden in de middag vanaf 14.30 uur en avond bij duister plaats tot  uiterlijk 23.00 uur.
Meer informatie over de oefening vindt u hier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/downloads/besluiten/2021/01/04/oefening-redskin-fury

Close air support oefening Marnewaard 

Van maandag 15 tot en met donderdag 18 februari ondersteunen jachtvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht en een civiel vliegtuig de oefening Purple Windmill van collega’s van de Koninklijke Landmacht boven de Marnewaard.

De oefening is nodig om de doelaanwijzers op de grond, de zogeheten Joint Terminal Attack Controllers (JTAC), op het vereiste niveau te houden.
 
Meer informatie over vliegbewegingen vindt u hier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

Fly by F-16’s


Aankomst satellietschotels MQ-9 op vliegbasis Leeuwarden


Vraag het de vliegbasis

Het afgelopen jaar zijn er 7 nieuwe F-35 toestellen op vliegbasis Leeuwarden geland, de F-009 t/m F-015. Waarom is er met de nummering niet gewoon begonnen bij de F-001?

Er is ook begonnen met de F-001, alleen vliegt dit toestel in Amerika. Er zijn namelijk 8 toestellen gestationeerd op de Amerikaanse opleidingsbasis Luke Air Force Base, in Arizona. Op deze overzeese thuisbasis worden Nederlandse F-35 vliegers opgeleid. De F-009 is de eerste operationele F-35, dit toestel arriveerde op 31 oktober 2019 op vliegbasis Leeuwarden. Binnenkort verwachten we het achtste toestel, de F-016, op de vliegbasis.
 
Heeft u ook een vraag over de F-35? Mail uw vraag dan naar vliegbasisleeuwarden@gmail.com. Dan leggen wij deze voor aan commandant 322 F-35 squadron luitenant- kolonel Guido Schols.

Uitgelicht: Bommen oefenen op de Vliehors range

In de vorige nieuwsbrief kondigden we oefeningen met live bommen aan op de Vliehors range. Vanwege het weer werden de oefeningen afgezegd, omdat de kans op extra overlast in de directe omgeving te groot was. Maar hoe zit dat dan? 

Meteorologische omstandigheden spelen een grote rol bij onze vliegbewegingen en ook bij het oefenen met livebommen. Soms dreigen de limieten voor geluidsbelasting (die de Koninklijke Luchtmacht zichzelf heeft opgelegd) overschreden te worden. Het gaat dan om de combinatie van windrichting en tempratuurinversie. Bij windrichting Noord tot Oost dreigt de schokgolf van een bom naar Texel te waaien.

Een temperatuurinversie werkt als een deksel op de atmosfeer. De schokgolf van de bom wordt dan opgesloten en versterkt. We weten dan niet in welke richting de schokgolf gaat. We nemen dan de beslissing om geen bommen te gooien en plannen de oefeningen dan in een andere week. Ook dan bekijken we van dag tot dag of we binnen de limieten blijven. Het ligt dus niet aan de vliegers of de bommen, die vinden hun doel wel.

Dat is afgelopen donderdag gelukt. Tussen 14.30 en 16.00 uur hebben jachtvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden en Volkel een aantal 500 pond livebommen afgeworpen.
In de periode van 15 september tot en met 28 februari mag op de Vliehors range geoefend worden met scherpe munitie en livebommen.
 
Meer over de Vliehors range leest u hier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/oefenen

KALENDER

15-18 februari Avondvliegen

15-18 februari Helikopteroefening Redskin Fury

15-18 februari CAS oefening Purple Windmill Marnewaard